Dzień drugi – I Ogólnopolski Kongres “Sygnaliści w administracji publicznej”

Organizator: 4integrity dostawca platformy do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów

Już niedługo, 17 grudnia 2021 roku, wejdzie w życie nowa dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów (z ang. whistleblowing). W związku z tym wszystkie podmioty z sektora publicznego, w tym JST, obowiązane będą do wdrożenia tej dyrektywy. Wyjątkowo, w ramach implementacji przepisów Dyrektywy, państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Program
Dzień drugi- I Ogólnopolski Kongres “Sygnaliści w administracji publicznej”

 • radca prawny  Jarosław Hernik– „Przetwarzanie danych osobowych a dyrektywa o ochronie sygnalistów”
 • „Posumowanie dnia pierwszego” – radca prawny Marcin Kulig
 • “Przypisywanie intencji sygnaliście – istota whistleblowing-u czy alibi dla sprawców nadużyć?” – Marcin Waszak
 • „Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń w sektorze publicznym” radca prawny Monika Wieczorek

W trakcie Kongresu opowiedzieliśmy o:

 • Jakie obowiązki nakłada na podmioty sektora publicznego implementacja do prawa polskiego przepisów Dyrektywy o sygnalistach i jak im sprostać?
 • Praktyczne aspekty przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów.
 • Pomiędzy obowiązkiem, a korzyścią, czyli jak organizować system zgłoszeń sygnalistów, aby był przyjazny zarówno dla sygnalistów, jak też dla urzędu.
 • W jaki sposób implementacja Dyrektywy dla sygnalistów może wpłynąć na stosowanie instytucji Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania skargowego.

Udział w Kongresie pomoże Państwu:

 • Zapoznać się kompleksowo z tematyką sygnalistów
 • W przystępnej formie pozyskać praktyczne informacje 
 • Dowiedzieć się, jak z sukcesem wdrożyć system dla sygnalistów w organizacji
 • Poznać najlepsze praktyki na rynku
 • Zapoznać się z opinią czołowych praktyków w zakresie sygnalistów
 • Zapoznać się ze stanowiskiem innych podmiotów obowiązanych do wdrożenia systemu dla sygnalistów

Zobacz demo naszego narzędzia!

Sektor publiczny

Reprezentuję podmiot administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego

Firmy

Reprezentuję firmę, spółkę z sektora publicznego lub spółkę komunalną

Prawnicy i doradcy

Reprezentuję kancelarię prawną, firmę doradczą lub biuro rachunkowe

INTERESUJE CIĘ ZAKUP NASZEGO NARZĘDZIA?