Jesteśmy Twoim partnerem w obszarze Etyki i Compliance.

Platforma do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów

Jak możemy Ci pomóc?

Sektor publiczny

Reprezentuję podmiot administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego

Firmy

Reprezentuję firmę, spółkę z sektora publicznego lub spółkę komunalną

Prawnicy i doradcy

Reprezentuję kancelarię prawną, firmę doradczą lub biuro rachunkowe

O sygnalistach i dyrektywie

Czym jest sygnalizowanie?

Sygnalizowanie, inaczej też zwane whistleblowingiem jest anonimowym raportowaniem różnych incydentów naruszających normy etyczne lub prawne w ramach danej organizacji, którego celem jest zapobieżenie powstania szkód po stronie organizacji. W przypadku, gdy takie naruszenia stają się publiczne, organizacja naraża się na szkody materialne oraz reputacyjne, zaufanie kontrahentów, klientów i pracowników, może zostać naruszone. Konsekwencje mogą być drastyczne, w szczególności dla małych i średnich firm, które mają mniej funduszy na walczenie ze skutkami takiego upublicznionego naruszenia. Dlatego też zapobieganie jest kluczowe. 

Platforma do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów

Proste i niezawodne rozwiązanie whistleblowingowe umożliwia Państwa pracownikom podejmowanie odpowiedzialności w krytycznych sytuacjach bez żadnego osobistego ryzyka. Ten znaczący wkład zwiększa wartości takie jak uczciwość i przejrzystość. Państwa długoterminowy sukces korporacyjny jest zabezpieczony.

Unijna dyrektywa o sygnalistach

UE uznała, że whistleblowing jest ważny dla trwałego sukcesu przedsiębiorczości: w 2021 roku wejdzie w życie nowa dyrektywa UE. W związku z tym wszystkie firmy zatrudniające pięćdziesięciu lub więcej pracowników muszą zaoferować swoim pracownikom rozwiązanie w zakresie whistleblowingu, które zachowuje anonimowość osoby zgłaszającej nieprawidłowości. Jeśli firma nie zapewni takiego rozwiązania, grożą jej kary podobne do tych z GDPR.

Sprawdź źródło

Dlaczego 4integrity?

brak opłaty za implementację

konkurencyjna cena

zgodność z  wymaganiami “Dyrektywy o sygnalistach”

intuicyjne dla administratora i sygnalisty

proste wdrożenie aplikacji, niskie wymagania sprzętowe

przechowywanie danych otrzymanych za pośrednictwem systemu na terenie UE

zgodność z wymaganiami RODO

w pełni anonimowe

zgodność z  wymaganiami “Dyrektywy o sygnalistach”

w chmurze na serwerach Deutsche Telekom, na terenie Unii Europejskiej

intuicyjne dla administratora i sygnalisty

bezpieczeństwo przechowywania danych

ponad 20 wersji językowych

brak opłaty za implementację

konkurencyjna cena

możliwość dostosowania aplikacji do potrzeb organizacji, w tym powiązanie z obszarem compliance

w pełni anonimowe

uzupełnienie komplementarności usług świadczonych dla klientów

wsparcie w świadczeniu usług  w obszarze compliance

panel do zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów dla wielu klientów

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZEGO NARZĘDZIA?

Skontaktuj się z nami!

Biura

Warszawa
ul. Terespolska 4/373
03-813 Warszawa

Białystok
ul. Warszawska 6/32
15-63 Białystok

Dane rejestrowe:
4integrity Sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział KRS pod nr 0000872963, NIP 9662145417, REGON 38768260800000