Blog

Sygnaliści a prawo pracy. Część I

Implementacja do polskiego porządku prawnego regulacji zamieszczonych w Dyrektywie o sygnalistachi odnosi się również do relacji, jakie zachodzą pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, który dokonuje zgłoszenia ni…

Sygnaliści od A do Z

Sygnaliści od A do Z

Implementacja do polskiego porządku prawnego regulacji zamieszczonych w dyrektywie o sygnalistach1 skutkuje również określeniem przez ustawodawcę podmiotu, który zostanie zdefiniowany, jako „sygnalista”. Defin…

System obsługi zgłoszeń sygnalistów

System obsługi zgłoszeń sygnalistów stanowi kluczowy element zagadnienia sygnalizowania (z ang. whistleblowing) w rozumieniu przepisów unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów. W nowej Dyrektywie o sygnalistach wi…

Dyrektywa Europejska – najważniejsze zagadnienia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, stanowi w zakresie europejskiego systemu prawnego akt o przełomowym…

Kim jest sygnalista i jakiej ochronie podlega?

W grudniu 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zobligowała ona państwa członkowskie d…

Dyrektywa o ochronie sygnalistów.

Implementacja do polskiego porządku prawnego regulacji zamieszczonych w Dyrektywie o sygnalistach skutkuje koniecznością określenia środków ochrony przysługujących sygnalistom, bowiem prawodawca założył, że o…

Sygnaliści a prawo pracy. Część I

Implementacja do polskiego porządku prawnego regulacji zamieszczonych w Dyrektywie o sygnalistachi odnosi się również do relacji, jakie zachodzą pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, który dokonuje zgłoszenia ni…

Sygnaliści od A do Z

Sygnaliści od A do Z

Implementacja do polskiego porządku prawnego regulacji zamieszczonych w dyrektywie o sygnalistach1 skutkuje również określeniem przez ustawodawcę podmiotu, który zostanie zdefiniowany, jako „sygnalista”. Defin…

System obsługi zgłoszeń sygnalistów

System obsługi zgłoszeń sygnalistów stanowi kluczowy element zagadnienia sygnalizowania (z ang. whistleblowing) w rozumieniu przepisów unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów. W nowej Dyrektywie o sygnalistach wi…

Dyrektywa Europejska – najważniejsze zagadnienia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, stanowi w zakresie europejskiego systemu prawnego akt o przełomowym…

Kim jest sygnalista i jakiej ochronie podlega?

W grudniu 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zobligowała ona państwa członkowskie d…

Dyrektywa o ochronie sygnalistów.

Implementacja do polskiego porządku prawnego regulacji zamieszczonych w Dyrektywie o sygnalistach skutkuje koniecznością określenia środków ochrony przysługujących sygnalistom, bowiem prawodawca założył, że o…

Zobacz demo naszego narzędzia!

Sektor publiczny

Reprezentuję podmiot administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego

Firmy

Reprezentuję firmę, spółkę z sektora publicznego lub spółkę komunalną

Prawnicy i doradcy

Reprezentuję kancelarię prawną, firmę doradczą lub biuro rachunkowe

INTERESUJE CIĘ ZAKUP NASZEGO NARZĘDZIA?