O nas

Rada doradcza

Rada doradcza 4integrity to ekspertki i eksperci w zakresie compliance, etyki i whistleblowing, którzy wspierają 4integrity w edukowaniu rynku w zakresie ochrony sygnalistów oraz regulacji prawnych na poziomie polskim i europejskim.

dr Beata Baran – partner w kancelarii Baran Książek Bigaj, radca prawny, doktor nauk prawnych, certyfikowany compliance officer.

W Kancelarii nadzoruje sprawy z zakresu compliance, whistleblowing, mobbingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Specjalizuje się również w postępowaniach dyscyplinarnych i audytach prawnych. Na co dzień prowadzi obsługę Klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu compliance, whistleblowingu, mobbingu, wewnętrznych postępowań wyjaśniających, postępowań dyscyplinarnych, audytów prawnych, bieżącej obsługi klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil.

Autorka ponad 50 publikacji naukowych oraz licznych publikacji popularnonaukowych i publicystycznych z zakresu compliance, whistleblowingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, ukazujących się w języku polski, angielskim i ukraińskim. Do ostatnich pozycji można zaliczyć „Ochrona sygnalistów” (Wolters Kluwer, 2021) oraz „Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady” (Wolters Kluwer, 2021).

Stały współpracownik dziennika Rzeczpospolita, odpowiada za cykl poświęcony tematyce whistleblowing i compliance.

Partner naukowy w projekcie badawczym European Anti-Fraud Office zatytułowanym: „Certain questions of the external, internal and criminal investigation of the criminal offences affecting the financial interests of the European Union (fraud, corruption, money laundering and other illegal activities against the financial interests of the EU) with special focus on the role of OLAF, EPPO, Eurojust, and Europol”.

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej związana z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert w Biurze Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego: kadencji 2016-2020 oraz kadencji 2020-2024. Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ.

Odbyła staże naukowo-badawcze w Carls-Ruprecht Universität Heidelberg, St. Kliment Ohrydzsky University w Sofii oraz Akademii Kijowsko – Mohylańskiej w Kijowie. Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Absolwentka studiów kulturoznawczych – ukrainoznawstwo na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach swojej działalności wspiera młodych naukowców oraz adeptów prawa współpracując z Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA.

Radca prawny Kamila Bury, LL.M.

Szefowa działu prawnego oraz Oficer ds. Etyki i Compliance w Capgemini, członek Country Boardu. Kamila Bury studiowała prawo w Polsce, USA i Niemczech. W USA uzyskała tytuł adwokata (attorney at law) w Stanie Nowy Jork, w Polsce ukończyła aplikację radcowską w Warszawie. Od lat pasjonuje się etyką i jej wpływem na system prawny. Pasję łączy z obowiązkami zawodowymi będąc oficerem etycznym w Capgemini, co pozwala jej jako jednej z pierwszych osób w kraju na żywo tworzyć i obsługiwać system zgłoszeń oraz obserwować jego wpływ na organizację.

Radca prawny Dominik Thier

Ma 19 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem prawnym i compliance w lokalnych i międzynarodowych instytucjach finansowych. Obecnie Senior Advisor / Compliance Officer, Group Compliance Division, DNB Bank ASA, Oslowny. Wcześniej pełnił funkcje m.in. Head of Compliance w DNB Asia w Singapurze, Chief Compliance Officera w DNB Luxembourg S.A. oraz Dyrektora Departamentu Zgodności w DNB Bank Polska S.A. zarządzając obszarami Compliance i AML. Jako radca prawny świadczył również pomoc prawną zarówno w bankowości korporacyjnej jak i detalicznej w instytucjach finansowych.

Specjalizuje się w międzynarodowych regulacjach dotyczących sektora bankowego, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych, prawie rynków finansowych, regulacjach dotyczących corporate governance oraz ochroną danych osobowych.

Wykładowca na konferencjach i warsztatach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej, funkcji compliance, sankcji międzynarodowych, AML oraz RODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia z zakresu prawa amerykańskiego przy University of Florida Levin College of Law.

Zespół

Jesteśmy zespołem prawników i konsultantów specjalizujących się compliance, etyce, prawie publicznym, prawie spółek i nowych technologiach w branży prawniczej. Nasz zespół jest wyjątkowy! Łączymy unikalne kompetencje niezbędne, aby zapewnić organizacjom zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w nowoczesny, zdigitalizowany sposób. 

Jako przedsiębiorcy czujemy, że naszym obowiązkiem jest wspieranie naszych Klientów w tym, by byli etyczni i społecznie odpowiedzialni

Organizacje każdego dnia mierzą się z ryzykiem spowodowanym świadomym lub nieświadomym nieprawidłowym zachowaniem swoich pracowników. Przypadki te to bardzo wysokie ryzyko dla każdego pracodawcy. Mogą spowodować utratę reputacji i renomy danej organizacji, a to może prowadzić do policzalnych i niejednokrotnie poważnych strat biznesowych.

Naszym celem jest dostarczenie prostego, godnego zaufania, pewnego rozwiązania, które w 100% spełnia wymagania Unii Europejskiej, aby organizacje naszych Klientów były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.   

Wiele z organizacji nie posiada wewnętrznego departamentu prawnego. Rekomendujemy wówczas skorzystanie z usług zaufanych prawników i doradców, którzy będą obsługiwali system zgłoszeń sygnalistów. 

Kamila Kurkowska

menedżerka, innowatorka, ambasadorka European Legal Tech Association w Polsce, sędzia i mentorka podczas Global Legal Hackaton 2020, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech, oraz dyrektorka zarządzająca firmy Firemind. Prezeska Fundacji Women in Law. Edukuje i prowadzi zajęcia z innowacji i legaltech dla samorządów prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland.

Radca prawny Marcin Kulig

Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie publicznym oraz prawie administracyjnym.

W zakresie istotnym dla obszaru ochrony sygnalistów, posiada bogate doświadczenie w praktyce stosowania prawa w obszarze publicznym, w tym w zakresie proceduralnym, niezbędnym do sprawnego zarządzania zgłoszeniami, przynależą one bowiem do zadań państwa i wymagają szczególnej znajomości tego obszaru funkcjonowania systemu prawa.

Radca prawny Jarosław Hernik

Specjalista w zakresie usług związanych z szeroko pojętą ochroną informacji oraz transparentnością życia publicznego. Zajmuje się również wdrażaniem procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz wspomaganiem organizacji w zakresie compliance.

Prawnik z bogatym doświadczeniem w obsłudze sektorów publicznego i prywatnego.

INTERESUJE CIĘ ZAKUP NASZEGO NARZĘDZIA?