Podcast

22 października 2021

Prawo pracy a ochrona sygnalistów – część 2 – Beata Baran- #09

W dziewiątym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościnią była dr Beata Baran – partnerka w kancelarii Baran Książek Bigaj, radczyni prawna, doktorka nauk prawnych, certyfikowana compliance officer.

Beata Baran mówi o tym, jakie rodzaje naruszeń są najczęściej przedmiotem zgłoszeń sygnalistów, a także czy system wewnętrznych postępowań w ramach danego podmiotu publicznego lub przedsiębiorstwa będzie stanowił wystarczającą formę rozstrzygania zagadnień wynikających ze zgłoszeń. Komentuje, czy nie ma obawy przed powstaniem swoistego dualizmu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków pracy oraz czy pracodawcy będą chronieni przed ewentualnymi nadużyciami, wynikającymi z nierzetelnych zgłoszeń. Tłumaczy, czy jakość obsługi systemu dla sygnalistów będzie stanowiła element ograniczający ryzyko pracodawcy wynikające ze zgłoszeń sygnalistów oraz opowiada jakie cechy powinien mieć taki system. Porusza także kwestię, czy wdrożenie systemu dla sygnalistów polepszy relacje na linii pracodawca – pracownicy, a także czy spowoduje on wzrost zaufania pomiędzy pracodawcą a pracownikami.


22 października 2021

Prawo pracy a ochrona sygnalistów – część 1- Beata Baran – #08

W ósmym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościnią była dr Beata Baran – partnerka w kancelarii Baran Książek Bigaj, radczyni prawna, doktorka nauk prawnych, certyfikowana compliance officer.

Beata Baran mówi o tym, czy Dyrektywa unijna dotycząca sygnalistów znacząco wpłynie na kształt i stosowanie obecnych norm prawa pracy w Polsce. Komentuje, czy w ramach obecnych przepisów z zakresu prawa pracy sygnaliści byli należycie chronieni, a także w jaki sposób będzie chroniony pracownik, który jest jednocześnie sygnalistą. Mówi, czy przepisy dotyczące sygnalistów znajdą również zastosowanie w jednostkach sektora publicznego oraz czy członkowie korpusu służby cywilnej również będą mogli zostać sygnalistami. Beata Baran tłumaczy, co nowe przepisy zmienią w strukturze organizacyjnej pracodawców w Polsce, a także jakie obowiązki czekają na pracodawców. Ponadto porusza również kwestię rozwiązań dla sygnalistów oraz płynących z nich korzyści.


14 września 2021

Na czym polega budowa systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji? – Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec – #07 Sygnaliści pod ochroną

W siódmym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościnią Kamili Kurkowskej była Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec- radczyni prawna, dyrektorka działu prawnego i compliance w Wonga.pl

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec opowiada o tym czym się zajmuje oraz dlaczego temat sygnalistów jest dla niej aż tak interesujący. Mówi o aktualności oraz percepcji tematu sygnalistów w Polsce, a także o zalążku powstania tej instytucji w USA. Porusza kwestię swojego doświadczenia z tematem sygnalistów i opowiada jak ich rolę odbierają polscy managerowie. Mówi o wnioskach płynących z przeprowadzonego badania oraz tłumaczy na czym polega budowa systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji.


5 sierpnia 2021

Compliance a ochrona sygnalistów – Bartosz Jagura – #06 Sygnaliści pod ochroną

W szóstym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Bartosz Jagura – doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech, współzałożyciel Instytut Compliance, pracownik naukowy działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC).

Bartosz Jagura opowiada o tym, czy whistleblowing jest elementem compliance oraz jak whistleblowing wpisuje się w „kulturę” compliance. Tłumaczy, czy “kulturę” compliance,w tym whistleblowin, można uznać za nowoczesny sposób zarządzania organizacjami, a także czym, z punktu widzenia compliance jest ochrona sygnalistów w praktyce. Porusza kwestię, która z komórek organizacyjnych powinna być tą, która odbiera zgłoszenia sygnalistów oraz mówi jak Compliance Officerzy mogą przyczyniać się do tego, aby system whistleblowing był efektywny, a nie pozostawał tylko na papierze, zapisany w procedurach firmy? Ponadto komentuje, czy polscy przedsiębiorcy i sektor publiczny powinni czekać na polską ustawę, żeby wdrożyć system do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów, czy może powinni zacząć przygotowywać się już teraz.


19 lipca 2021

Sygnaliści a prawo karne #2 – Paweł Sawicki – #05 Sygnaliści pod ochroną

W piątym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Paweł Sawicki– adwokat, karnista, partner w kancelarii NGL Legal, gdzie kieruje praktyką prawa karnego gospodarczego, śledztwa zewnętrznego i compliance.

Paweł w praktyce opowiada o przepisach Dyrektywy, które gwarantują sygnalistom bezkarność w zakresie dokonanych zgłoszeń, włączając w to przysługujące im uprawnienie do żądania umorzenia wszczętego już postępowania np. karnego – czy to oznacza, że w przypadku, gdy zgłoszenie zasługuje na ochronę, nie poniosą oni żadnej odpowiedzialności karnej, nawet jeżeli przy dokonywaniu zgłoszenia naruszyli normy prawa karnego. Porusza kwestię publicznych form wsparcia w zakresie postępowań karnych dla sygnalistów, a także opowiada jakie przesłanki powinno spełnić zgłoszenie, aby mogło zostać uznane za zgodne z prawem. Ponadto komentuje także czy sygnaliści będą chronieni przed odwetem ze strony pracodawców oraz czy przepisy Dyrektywy przewidują również środki ochrony pracodawców przed nieuzasadnionymi zgłoszeniami.


12 lipca 2021

Sygnaliści a prawo karne – Paweł Sawicki – #04 Sygnaliści pod ochroną

W czwartym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Paweł Sawicki– adwokat, karnista, partner w kancelarii NGL Legal, gdzie kieruje praktyką prawa karnego gospodarczego, śledztwa zewnętrznego i compliance.

Paweł Sawicki opowiada, czy przepisy Dyrektywy w odniesieniu do aspektu karnistycznego whistleblowingu będą stanowiły konkurencję, czy też będą jego uzupełnieniem. Tłumaczy, czy w polskim systemie prawa karnego występuje pojęcie sygnalisty, czy polski system prawny przewiduje ochronę karną sygnalistów oraz czy sygnalista jest chroniony w polskim procesie karnym. Mówi o tym, czy są grupy szczególnie chronione, a także, czy w międzynarodowym systemie prawnym istnieją normy prawnokarne chroniące sygnalistów. Porusza kwestię, czy polski system prawa karnego przewiduje konieczność zgłoszenia naruszeń oraz, czy grożą jakieś sankcje za ich niezgłoszenie. Ponadto komentuje, czy nie zachodzi obawa, że powstaną dwie konkurencyjne platformy rozstrzygania


1 lipca 2021

Sygnaliści w administracji publicznej – Beata Baran – #03 Sygnaliści pod ochroną

W trzecim odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościnią była dr Beata Baran – partnerka w kancelarii Baran Książek Bigaj, radczyni prawna, doktorka nauk prawnych, certyfikowana compliance officer.

Beata Baran mówi o tym, czy Dyrektywa Unijna w sprawie sygnalistów znajdzie również zastosowanie do podmiotów administracji publicznej w Polsce, czy w myśl przepisów Dyrektywy podmioty publiczne należą do tych organizacji, które system dla sygnalistów powinny wdrożyć w pierwszej kolejności oraz do jakiego terminu powinno to nastąpić. Komentuje, czy oznacza to, że wszystkie podmioty z zakresu administracji publicznej, zarówno państwowe, jak też samorządowe są obowiązane do tej daty posiadać w swojej strukturze organizacyjnej wdrożone i funkcjonujące systemy dla sygnalistów, a także czy obowiązek ten rozciąga się również na wszelkie jednostki organizacyjne, za pomocą których organizacje publiczne prowadzą działalność gospodarczą. Porusza kwestię korzyści płynących z wdrożenia Dyrektywy oraz czy brak wdrożenia systemu dla sygnalistów może narazić organizację publiczną na dotkliwe sankcje. Tłumaczy czy sygnalista może być pracownikiem organizacji sektora publicznego lub urzędnikiem służby cywilnej. Opowiada, czy podmioty sektora publicznego powinny już teraz zainteresować się narzędziami pozwalającymi na wdrożenie przepisów Dyrektywy oraz czy widzi konieczność przeszkolenia personelu jednostek publicznych w zakresie stosowania Dyrektywy o sygnalistach.


19 maja 2021

Jakie są założenia, ramy i skutki dyrektywy o sygnalistach? – Marcin Waszak – #02 Sygnaliści pod ochroną

W drugim odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Marcin Waszak – project manager w Fundacji Batorego, Forum Idei.

Marcin Waszak mówi jakie widoczne zmiany w sektorze publicznym i prywatnym spowoduje Dyrektywa oraz kogo dokładnie obejmuje. Tłumaczy kto, według dyrektywy, powinien zająć się zgłoszeniami od sygnalistów, a także dlaczego ochrona sygnalistów może być ważna z perspektywy sektora publicznego. Opowiada, dlaczego dostosowanie sektora publicznego do wymogów dyrektywy może stanowić wyzwanie oraz jakie są najlepsze praktyki międzynarodowe w zakresie ochrony sygnalistów. Ponadto porusza również kwestie jak powinna i jak będzie wyglądać współpraca między instytucjami europejskimi i krajowymi.


18 maja 2021

Kim jest sygnalista? – Marcin Waszak – #01 Sygnaliści pod ochroną

W pierwszym odcinku podcastu „Sygnaliści pod ochroną” gościem był Marcin Waszak – project manager w Fundacji Batorego, Forum Idei.

Marcin Waszak definiuje pojęcie sygnalisty oraz wyjaśnia, dlaczego właśnie teraz jest ważne, aby temat ochrony sygnalistów był obecny w dyskursie publicznym. Tłumaczy, kiedy sygnaliści zostają objęci ochroną prawną, a także czym jest „dobra wiara” w kontekście sygnalistów. Mówi, dlaczego Fundacja Batorego zajmuje się tym tematem oraz porusza kwestie kontrowersji wokół „sygnalizowania” oraz ich przełożenia na wdrożenie Dyrektywy.

Zobacz demo naszego narzędzia!

Sektor publiczny

Reprezentuję podmiot administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego

Firmy

Reprezentuję firmę, spółkę z sektora publicznego lub spółkę komunalną

Prawnicy i doradcy

Reprezentuję kancelarię prawną, firmę doradczą lub biuro rachunkowe

INTERESUJE CIĘ ZAKUP NASZEGO NARZĘDZIA?