Archiwum wydarzeń

31 marca 2022

Webinary – “Sygnalizujemy, że… 2022#3”

“Postępowanie zgłoszeniowe a inne procedury, rola podmiotów zewnętrznych w postępowaniu zgłoszeniowym”

Zakres tematyczny webinaru:

  1. zakres postępowania zgłoszeniowego;
  2. postępowanie zgłoszeniowe a postępowanie skargowe w administracji;
  3. postępowanie zgłoszeniowe a inne postępowania;
  4. rola i znaczenie podmiotów zewnętrznych w postępowaniu zgłoszeniowym.

Webinar poprowadził radca prawny Marcin Kulig


24 lutego 2022

Webinary – “Sygnalizujemy, że… 2022#2”

Podczas webinaru, odpowiemy na pytania:

  1.  Od kiedy uznajemy osobę zgłaszającą nieprawidłowości za sygnalistę objętego szczególną ochroną?
  2.  Czy każdy autor zgłoszenia trafiającego do przedsiębiorcy automatycznie powinien zostać uznany za sygnalistę i objęty ochroną od momentu przesłania zgłoszenia?

Webinar poprowadzi radca prawny Marcin Kulig.


25 stycznia 2022

Webinary – “Sygnalizujemy, że…”

W grudniu upłynął termin, w której polska ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w wykonaniu dyrektywy Europejskiej, miała obowiązywać.

Co się stało?

Dlaczego prace legislacyjne utknęły W RCL?

Kiedy polski ustawodawca poradzi sobie z implementowanie stosownej dyrektywy europejskiej?

W ramach zimowo – wiosennego programu webinarów, przygotowanych przez 4integrity będziemy odpowiadać na pytania klientów związane z projektem Ustawy i Dyrektywą. Zastanowimy się, gdzie leży problem w bardzo powolnych pracach nad projektem Ustawy oraz z czego może wynikać wielka liczba zgłoszonych uwag do tego projektu.

Zapraszamy Państwa na cykl webinarów poświęconych Dyrektywie o sygnalistach i projektowi polskiej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.


21 października 2021

Dzień drugi – I Ogólnopolski Kongres “Sygnaliści w administracji publicznej”

Już niedługo, 17 grudnia 2021 roku, wejdzie w życie nowa dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów (z ang. whistleblowing). W związku z tym wszystkie podmioty z sektora publicznego, w tym JST, obowiązane będą do wdrożenia tej dyrektywy. Wyjątkowo, w ramach implementacji przepisów Dyrektywy, państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrania z webinaru.


20 października 2021

Dzień pierwszy – I Ogólnopolski Kongres “Sygnaliści w administracji publicznej”

Już niedługo, 17 grudnia 2021 roku, wejdzie w życie nowa dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów (z ang. whistleblowing). W związku z tym wszystkie podmioty z sektora publicznego, w tym JST, obowiązane będą do wdrożenia tej dyrektywy. Wyjątkowo, w ramach implementacji przepisów Dyrektywy, państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrania z webinaru.


22 czerwca 2021

Obowiązki pracodawców dotyczące wdrożenia systemu dla sygnalistów.

Zapraszamy Państwa na cykl webinarów, w których wyjaśniamy, co oznacza wdrożenie dyrektywy dla publicznych i prywatnych podmiotów w Polsce, z punktu widzenia osób zarządzających tymi organizacjami, ale także z punktu widzenia ich pracowników, potencjalnych sygnalistów. Uczestnicy webinarów dowiedzą się, jakie normy prawne obowiązują organizacje i sygnalistów, kim jest sygnalista, a także jakie obowiązki ciążą na pracodawcach.


10 czerwca 2021

Kim jest sygnalista?

Zapraszamy Państwa na cykl webinarów, w których wyjaśniamy, co oznacza wdrożenie dyrektywy dla publicznych i prywatnych podmiotów w Polsce, z punktu widzenia osób zarządzających tymi organizacjami, ale także z punktu widzenia ich pracowników, potencjalnych sygnalistów. Uczestnicy webinarów dowiedzą się, jakie normy prawne obowiązują organizacje i sygnalistów, kim jest sygnalista, a także jakie obowiązki ciążą na pracodawcach.


26 maja 2021

Dyrektywa o sygnalistach. Czy z wdrożeniem czekać na polską ustawę?

Zapraszamy Państwa na cykl webinarów, w których wyjaśniamy, co oznacza wdrożenie dyrektywy dla publicznych i prywatnych podmiotów w Polsce, z punktu widzenia osób zarządzających tymi organizacjami, ale także z punktu widzenia ich pracowników, potencjalnych sygnalistów. Uczestnicy webinarów dowiedzą się, jakie normy prawne obowiązują organizacje i sygnalistów, kim jest sygnalista, a także jakie obowiązki ciążą na pracodawcach.


Zobacz demo naszego narzędzia!

Sektor publiczny

Reprezentuję podmiot administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego

Firmy

Reprezentuję firmę, spółkę z sektora publicznego lub spółkę komunalną

Prawnicy i doradcy

Reprezentuję kancelarię prawną, firmę doradczą lub biuro rachunkowe

INTERESUJE CIĘ ZAKUP NASZEGO NARZĘDZIA?