Obowiązki pracodawców dotyczące wdrożenia systemu dla sygnalistów.

22 czerwca 2021 | 11:00-12:00

Czego dowiedzą się Państwo z naszego webinaru:

  • Założenia Dyrektywy PE i Rady (UE) w zakresie podstawowych obowiązków pracodawcy co do ochrony sygnalistów
  • W jaki sposób przygotować organizację na wdrożenie systemu ochrony sygnalistów?
  • Ochrona sygnalistów a efektywny system zgłaszania nieprawidłowości
  • Dlaczego tak ważne będzie przygotowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych?
  • Kto będzie przyjmował i rozpatrywał zgłoszenia sygnalistów, czyli słowo o kompetencjach
  • Czy spełnienie wymagań systemu ochrony sygnalistów opłaci się pracodawcy?