Dyrektywa o sygnalistach. Czy z wdrożeniem czekać na polską ustawę?

26 maja 2021 | 11:00-12:00

Czego dowiedzą się Państwo z naszego webinaru:

  • Jak wyglądają ramy prawne whistleblowingu w świetle przepisów Dyrektywy unijnej?
  • Czy ochrona sygnalistów jest już obecna w prawie polskim?
  • Czy warto rozważać wdrożenie Dyrektywy już teraz? A może lepiej poczekać na projekt polskiej ustawy dotyczącej ochrony sygnalistów? Jakie korzyści mogą uzyskać pracodawcy wdrażający systemy zgłaszania nieprawidłowości już teraz?
  • Jak skutecznie zorganizować zarządzanie zgłoszeniami sygnalistów?
  • Czy można traktować whistleblowing jako przejaw zaufania instytucji europejskich do pracodawców?
  • Sygnaliści w relacji “pracodawca i pracownik”, czy jest to konflikt interesów czy obopólne korzyści?
  • Czy w kontekście whistleblowing-u podmioty publiczne będą traktowany w szczególny sposób?