Dlaczego warto wdrożyć Dyrektywę o sygnalistach przed grudniem 2021?

Wyrażona w treści Dyrektywy intencją prawodawcy jest zapewnienie powszechności wdrożenia systemów dla sygnalistów, wobec czego zaznacza on, że w najbliższej przyszłości obowiązkiem wdrożenia Dyrektywy zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy, przy czym w zakresie niektórych działalności, jak np. związanych z zamówieniami publicznymi ustawodawca już określa taki obowiązek. Innymi słowy, z ochrony sygnalistów uczyniono jedną z istotniejszych instytucji prawa europejskiego, w związku z czym każda organizacja, aby być dobrze postrzeganą powinna rozważyć jak najszybsze wdrożenie u siebie takiego systemu.

Prawodawca europejski określił dwie daty kluczowe dla wdrożenia systemu dla sygnalistów:

  • 17 grudnia 2021 roku, do której to daty obowiązkiem wdrożenia systemu zostały objęte podmioty publiczne oraz przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 250 pracowników;
  • 17 grudnia 2023 roku, do której to daty obowiązkiem wdrożenia systemu zostały objęte podmioty publiczne oraz przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 50 pracowników;

Korzyści z wcześniejszego wdrożenia unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów

  • Wdrożenie systemu dla sygnalistów stanowi dla organizacji przejaw spójności z zasadami etycznymi w zakresie życia publicznego oraz etyki w biznesie. Będzie to pożądany element wyróżniający organizację zarówno w biznesie, jak i w sektorze publicznym.
  • Wdrożenie systemu dla sygnalistów to dla przedsiębiorców spore korzyści wizerunkowe, również w odniesieniu do rynków zagranicznych oraz w relacjach z instytucjami publicznymi w zakresie zamówień publicznych. Kwestia ta będzie brana pod uwagę pod kątem wiarygodności kontrahenta lub pewności transakcji
  • Wdrożenie systemu dla sygnalistów pozwoli zaoszczędzić koszty związanych z niekorzystnymi procesami zachodzącymi zarówno wewnątrz danej struktury, jak też jej relacji z innymi podmiotami, w tym z kontrahentami, w postaci kosztów sądowych, różnego rodzaju kar od krajowych i zagranicznych regulatorów rynku czy organów nadzoru;
  • Wdrożenie systemu dla sygnalistów pozwoli w lepszym stopniu zarządzać organizacją, czy to podmiotem publicznym, czy przedsiębiorstwem, zarówno poprzez lepszą komunikację wewnętrzną, jak też wewnętrzny nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych szczebli zarządzania;
  • Wdrożenie systemu dla sygnalistów pozwoli kadrze kierowniczej zdobyć wiedzę o bardzo niekorzystnych zjawiskach tlących się wewnątrz organizacji, a sygnaliści mają tu do spełnienia właśnie ową funkcję ostrzegającą;
  • Wiele niekorzystnych zjawisk wewnątrz organizacji będzie mogło znaleźć rozstrzygnięcie w ramach wewnętrznych procedur dochodzeniowych i wewnętrznych rozstrzygnięć bez potrzeby angażowania podmiotów zewnętrznych, w tym z obszarów szeroko rozumianych postępowań karnych, karno-administracyjnych lub karno-skarbowych;
  • Bardzo poważnym argumentem za jak najszybszym wdrożeniem systemu dla sygnalistów jest czas; wdrożenie systemu nie może nastąpić z dnia na dzień, potrzeba czasu zarówno na zainstalowanie odpowiedniego systemu, jak też na opracowanie wszelkich regulaminów, procedur, przeszkolenie pracowników oraz podjęcie decyzji, czy system ma być obsługiwanych przez pracowników organizacji, czy przez podmiot zewnętrzny;

Termin na wdrożenie systemu jest ściśle określony i przekroczenie go może narazić organizację na wielkie szkody zarówno finansowe, jak też wizerunkowe. Warto już teraz rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu z kompetentnym partnerem, który na spokojnie przeprowadzi Państwa przez cały proces.